0943 411 592 - dienmaytienphong@gmail.com - Thời gian làm việc: 08h:00 - 19h00

công dụng máy trợ giảng là gì

  • Máy trợ giảng là gì?
  • Máy trợ giảng là thiết bị dùng để khuếch đại âm thanh thông qua việc thu âm từ micro truyền tải đến loa xử lý…

0943 411 592