0943 411 592 - dienmaytienphong@gmail.com - Thời gian làm việc: 08h:00 - 19h00

Tổng hợp 9 phương pháp giảng dạy học mới hiệu quả nhất năm 2016

Maytrogiang.vn – Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hơn 5 năm qua, Máy trợ giảng An Phát nhận thấy giáo dục nước nhà vẫn đang phổ biến các phương pháp giảng dạy truyền thống như là đàm thoại, thuyết trình, luyện tập thì đã đến lúc giáo viên nên áp dụng thêm các phương pháp giảng dạy mới tiên tiến để đem lại hiệu quả hơn như: dạy giải quyết vấn đề, dạy theo tình huống, định hướng hành động,….

9 Phương pháp giảng dạy học mới hiệu quả nhất năm 2017

1. Cải tiến các phương pháp giảng dạy học truyền thống

Các phương pháp giảng dạy học truyền thống như phương pháp đứng thuyết trình, đàm thoại, luyện tập không thể bỏ. Cải tiến đổi mới không có nghĩa là chúng ta loại bỏ các phương pháp giảng dạy này mà cần cải tiến nó để đem lại hiệu quả cao trong giáo dục, tìm ra những hạn chế của nó để cải tiến.

Đối với giáo viên trước tiên cần nắm vững các yêu cầu và sử dụng thành thạo các kỹ năng trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài giảng lên lớp, làm sao phát huy tính tối đa ý tưởng sáng tạo của học sinh.

2. Kết hợp đa dạng phương pháp dạy học

Bản thân mỗi phương pháp và hình thức giảng dạy có những ưu điểm và hạn chế riêng bởi không có gì là hoàn hảo. Bởi vậy việc kết hợp đa dạng các phương phpas và hình thức giảng dạy trong toàn quá trình dạy học là cách tốt nhất để tìm ra những ưu điểm của từng phương pháp và đưa ra những phương pháp cải tiến tốt nhất.

Tiết học của cô giáo trường Tây Tựu có sự đầu tư chuyên môn, phương pháp giảng dạy mới kết hợp các biện pháp giảng dạy hợp lý để lại ấn tượng sâu sắc cho học sinh

Xem thêm: Máy trợ giảng – các hình thức giảng dạy phổ biến ở nước ngoài

3. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học nhằm đánh thức khả năng tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề của học sinh sinh viên. Học được đặt trong một tình huống có vấn đề, chứa đựng mâu thuẫn nhận thức. Thông qua việc giải quyết vấn đề, người học sẽ ngộ ra và tiếp thu kiến thức nhanh, phát huy kỹ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức giảng dạy học với mức độ tự lực khác nhau của học sinh.

4. Vận dụng dạy học theo tình huống

Hình thức giảng dạy tiếp theo Máy trợ giảng An Phát muốn đề cập tới đó là dạy học theo tình huống. Một tình hướng thực tiễn về cuộc sống và nghề nghiệp được đưa ra, qua đó giáo viên sẽ cùng học sinh tìm hiểu và giải quyết tìnhTrong đó việc dạy được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội. Các chủ đề dạy học phức hợp thường liên quan đến nhiều môn hoặc lĩnh vực tri thức, gắn với thực tiễn.

5. Vận dụng dạy học định hướng hành động

Là quan điểm dạy học nhằm làm cho các hoạt động trí óc và chân tay kết hợp chặt chẽ. Học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và tay chân. Đây là quan điểm dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội.

6. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học

Phương tiện có vai trò quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới cho các trường phổ thông từng bước được tăng cường. Tuy nhiên các phương tiện dạy học tự làm của giáo viên luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy.

7. Sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo

Kỹ thuật dạy học là cách thức hành động của giáo viên và học sinh trong các tình huống nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật là đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có kỹ thuật dạy học chung, có kỹ thuật đặc thù của từng phương pháp.

8. Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn

Phương pháp có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Bên cạnh phương pháp chung có thể sử dụng cho nhiều bộ môn thì việc dùng phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy bộ môn.

9. Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh

Cuối cùng Máy trợ giảng An Phát nhận thấy phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hoá, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Có những phương pháp nhận thức chung như thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, tổ chức làm việc, làm việc nhóm. Bằng nhiều hình thức, cần luyện tập cho học sinh các phương pháp học tập chung và phương pháp học tập bộ môn.

Thực tế có rất nhiều các ý tưởng đổi mới phương pháp dạy học với những cách thực hành và tiếp cận riêng. Tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp dạy học cần có sự chuẩn bị tốt về mặt cơ sở vật chất, phương thức giảng dạy tổ chức giảng dạy và công tác quản lý. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng cần xác định cho mình một phương hướng để cải tiến phương pháp dạy học nâng cao chất lượng.

Xem thêm: Ứng dụng linh hoạt của máy trợ giảng trong giảng dạy

Trên đây, Maytrogiang.vn đã tổng kết lại 9 phương pháp giảng dạy học mới được đánh giá cao trong năm 2016 vừa qua. Hy vọng những hình thức giảng dạy tiên tiến sẽ được áp dụng và nhân rộng trong môi trường giáo dục nhưng không đánh mất đi những yếu tố cơ bản. Tất cả với mong muốn một nền giáo dục nước nhà có thể sánh vai với các cường quốc năm chay như lời Bác Hồ đã dạy.

0943 411 592