0943 411 592 - dienmaytienphong@gmail.com - Thời gian làm việc: 08h:00 - 19h00

Đứng riêng

  • Dàn Karaoke cao cấp cho gia đình JBL02 chính hãng
  • Dàn Karaoke gia đình cao cấp JBL02
  • Một dàn Karaoke gia đình mới được phối ghép từ các thiết bị chính hãng của JBL, BKSound chắc chắn sẽ làm quý khách hài…

  • Dàn karaoke gia đình thương hiệu Mỹ AP-DA02
  • Dàn Karaoke gia đình AP-DA02
  • Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình về dàn karaoke gia đình. An Phát xin gửi tới quý khách dàn…

  • Dàn loa Karaoke gia đình AP-BIK07 Nhật Bản
  • Dàn Karaoke gia đình AP-BIK07
  • Dàn karaoke gia đình AP-BIK 07 được An Phát phối ghép từ các thiết bị hiện đại đồng bộ BIK gồm loa karaoke, ampli và…

0943 411 592